JU OSNOVNA ŠKOLA „ABDULVEHAB ILHAMIJA“
72236 ŽELJEZNO POLJE
Tel:  032/465-337; Fax: 032/465-338
E-mail: oszpolje@bih.net.ba