Historijat škole

Davne i nezaboravne 1946. godine počela je nastava u Željeznom Polju, u tadašnjoj „Narodnoj osnovnoj školi“ u zaseoku Ravne.
Rasla je u toplom krilu nastavnika, učenika i njihovih roditelja.  Sazrijevala je, mudrovala i svakog septembra se podmlađivala,  rascvjetavala najljepšim crveno-ružičastim cvjetovima, te postajala   ljubav i staza za budućnost.
Prebrodila je mnoge promjene, a iz dana u dan davala nove i sve bolje učenike koji danas po svijetu osvjetljavaju obraz škole.
Nastava se nije prekidala ni u toku ratu, učenici su redovno pohađali nastavu.
Škola u svom sastavu, pored centralne u Mjestovi Ravan, ima područnu školu u Biljevini, udaljenosti do 5km od centralne škole.
Mijenjala je imena - „Narodna osnovna škola“,  OŠ ,,15. April'', da bi u  vihoru rata ponijela današnje ime OŠ „Abdulvehab Ilhamija“.
Kroz svoj historijat mijenjala je imena, direktore, nastavnike... Dosadašnji direktori škole su bili: Biser Rizan, Dragan Despotović,  Delić Ahmet, Aćimović Petar, Zvekić Šefik, Šeho Derviš, Manojlović  Đorđe, Bajrić Mehmedalija, Sinanović Asim, Hodžić Vahidin, Hadžić Suvad, te aktuelni  Mujić Aldin. Zar zaboraviti nastavnike kao što su Delić Ramiza, Tutnjić Sadika,  Grabus Olga, Delić Ahmet, Šeho Derviš, Zvekić Šefik, Hadžić Mirsada i  drugi, čiji nas nesebični likovi još prate. Učenika nema kao davne 1993/1994. godine,  trenutno broji 572, ali se  dostojno nose sa svim obavezama koje prate nastavni proces.