Dana, 13.09.2019. godine u našoj školi održano je predavanje u V-3 razredu, na temu "Mine i opasnost od mina"....

Pubblicato da OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Željezno Polje su Lunedì 16 settembre 2019