Danas je u našoj  školi potpisan Ugovor o izvođenju radova za izgradnju nove sportske sale i kotlovnice. Izvođač radova će biti firma "Hunes d.o.o.".